روز کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت دلار


#گزارش_نیروهای_بازار

دوشنبه1400.3.24

روز کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت دلار

رشد دوباره ارزهای دیجیتال با توئیت ایلان ماسک

تشکیل صف های خرید در لیدرهای بورسی

سیاست صبر و انتظار در بازار خودرو

رشد 36درصدی اجاره بها مسکن

 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی