ریسک مقیاس چیه و چطور میشه کمش کرد ؟


یکشنبه ۱۴۰۲.۶.۱۲
سلام.جناب سیدپور ریسک مقیاس چیه؟
و چطوری باید کمش کرد؟
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی