زمین باغی را بفروشیم مسکونی بگیریم؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.8.9
مستاجریم.و خونه مسکن مهر هم بهمون تعلق نپیگیره.همسرم راننده کامیون هستند.یک تکه زمین درحد 500میلیون داریم.بفروشیم بدیم زمین مسکونی یا بزاریم بمونه؟اون زمین باغ میفته وسط اتوبان.و الان هم ساده هست.خرجش کنیم برای باغ یا بفروشیم بدیم زمین مسکونی؟ دوست داریم کامیون بخریم که با این قیمتها نمیتونیم

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی