سال گذشته در اوج گرانی سهامی خرید کردم و تا به حال نگه داشته ام...

پاسخ به سوالات

شنبه1400.4.26
سلام جناب دکتر هاتف پور
حدودیک سال پیش دراوج‌ گرانی سهامی خرید کردم و تا به حال نگه داشتم وحال با تمام کف سازی ها ۴۰ درصداز پولم محقق شده حال با توجه و برای تحقق افزایش سرمایه/ شرکت/ با توجه به انقضای مهلت قانونی سهامداران اقدام به فروش سهام به مبلغ ۱۰۰۰ ریال نموده برای عرضه عمومی کرده حال به نظر شما ایا صلاح میبینید از این طریق خرید وبهسهم اضافه کنم‌ و شماره حسابی اعلام نموده که پول خرید واریز گردد وایا پس از خریدبه سهمم اضافه میشودوبا مبلغ فوق چقدر میتوانم خرید کنم یعنی نسبت به سهمم یا بیشتر گرچه ارزش هر سهم فوق الان  برابر  ۷۰۰۰ ریال در این مورد راهنمایی کنید 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی