سال گذشته گفتید اگه خواستید در شمال زمین بخرید خارج از بافت نخرید خواستیم تشکر کنیم...


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.5.31
درود بر شما استاد گرامی
خواستم از شما یک تشکر ویژه بکنم . شما سال گذشته گفتید اگه خواستید در مناطق شمالی  زیمن بخرید حتما دقت کنید که در بافت باشه . من و دوستم رفتیم یه زمین بخریم و بسازیم مشاوره املاک می خواست زمین خارج از بافت به ما بفروشه. چون شما گفته بودید نخرید منم نخریدم.
اگه زمین رو می خریدیم الان گرفتار شده بودیم و نمی تونستیم بسازیم.
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی