سود بورس به درصد محاسبه میشود یا برابر ؟


سه شنبه ۱۴۰۲.۲.۱۲

۱.استاد شما چند ماه  گذشته در کانالتون در تلگرام  یه پست گذاشتی به عنوان سهام هایی که در دو سال ۶۰ درصد سود دادن  در این پست گفتید بودی :گذشته گفته شد که سهامی در بورس بودند که ظرف 2سال بیش از 25برابر شدند. (دقت بفرمایید 25برابر نه 25درصد!)  عده ای باور نکردند.
🔸این جدول سهامی را نشان می دهد که در ظرف 2سال بیش از 60برابر شدند.
و سهامی بودند که ظرف دو سال بیش از 100برابر شدند.
🔸یعنی 1میلیون رو به صد میلیون و 100میلیون رو 10میلیارد تومان تبدیل کردند.     درست ؟  سوال من در این ربط است سود بورس درصدی محاسبه میشود  یا برابر  محاسبه میشود اگر میشود کمی توضیح دهید ؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی