شما قصد ندارید در پیام رسان های داخلی فعالیت کنید؟


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.8.8
سلام آقای دکتر سیدپور
تلاش شما در آگاه سازی فعالان تازه وارد به بازار سرمایه قابل تقدیر است.
مطرح می‌کنید که فعالیت در محیط تلگرام  سخت شده و به همین دلیل فعالیت خود را محدود کردید. چه می‌شود با همین سطحی که برای حضور افراد در این کانال تبلیغ می‌شود دوستان را دعوت کنید در پیام رسانهای داخلی و ترجیها ایتا، که شباهت زیادی به محیط تلگرام دارد، تا بتوانیم همچون گذشته از فرمایشات شما بهره ببریم؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی