شما نظر دکتر راغفر در مورد فروپاشی اقتصاد کشور رو درست می دونید ؟


یکشنبه 1402.5.15
جناب آقای دکتر سید پور با سلام و احترام
لطفا در صورت امکان به این سوال پاسخ دهید..آقای دکتر راغفر از اساتید اقتصاد اعلام کردند با ادامه این وضع در کشور ، دیر یا زود اقتصاد کشور فرو می ریزد، شما موافق این تحلیل هستید؟ اگر اقتصاد کشور فرو بریزد یعنی چه جوری می شود؟؟ ممنون، خدا خیرتان دهد
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی