عملکرد صندوق های سهامی

عملکرد صندوق های سهامی

یکشنبه99.2.7
کدام صندوق های سهامی در یک ماه گذشته بیشترین سود را داده اند؟

براساس اطلاعاتی که مرکز پردازش مالی ایران منتشر کرده صندوق سهام بزرگ کاردان در یک ماه گذشته رشدی بیشتر از صندوق ارزش کاوان آینده داشته و جای او را گرفته است.
این صندوق در یک ماه گذشته بیش از70درصد بازدهی داشته که سودی بسیار درخشان محسوب می شود.
بعد از آن صندوق مشترک نقش جهان با 62.74 درصد در رتبه دوم  و صندوق ارزش کاوان آینده با 62.71درصد بازدهی در رتبه سوم قرار دارند.

همه کسانی که مایل اند از این به بعد در بورس سرمایه گذاری کنند حتما به ریسک بازار هم توجه کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی