فشار درهم امارات به ریال ایران


#گزارش_نیروهای_بازار

شنبه99.4.7
فشار درهم امارات به ریال ایران!

خرید و فروش طلا در فضای مجازی ممنوعه

عبور قدرتمند شاخص کل از مقاومت یک میلیون و400هزار واحد!

گشایش نماد صندوق دارایکم با 128درصد رشد!

هفت سال پیش همین موقع قیمت مسکن چند بود؟

20درصد خانه های خالی در تهران است!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی