قرار بود با حذف ارز4200 تومانی دلار گران نشه چه شد؟


پاسخ به سوالات

پنجشنبه 1401.4.2
سلام استاد
قرار بود با حذف ارز 4200 تومانی دلار گران نشه و قیمت کالاها هم با قیمت شهریور سال گذشته باشه پس چرا این طوری نشد؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی