ماجرای گرفتن مالیات از خانه های خالی به کجا رسید؟


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.8.8
خداقوت استاد
ارادتمندم
می خواستم از شما بپرسم که ماجرای گرفتن مالیات از خانه های خالی به کجا رسید؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی