مایات بر عایدی در بحث مسکن باعث چه اتفای در صنعت مسکن و مصرف کنندگان ان میشود ؟


چهارشنبه ۱۴۰۲.۴.۲۱

سلام و خدا قوت به شما آقای دکتر و تیم سخت کوش تان، امیدوارم همیشه در پناه حق شاد و سلامت باشید. 

مالیات بر عایدی در بحث مسکن باعث چه اتفاقی در صنعت مسکن و مصرف کنندگان آن می شود؟ پیش بینی شما چیست؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی