مسائل بوجود آمده بین ایران و آذربایجان تاثیری بر ارزش سرمایه ایرانیان باکو خواهد گذاشت ؟


چهارشنبه۱۴۰۱.۱۲.۳

عرض ادب جناب دکتر
ضمن تشکر از وقتی که جهت راهنمایی مردم میگذارید سوالی داشتم از محضرتان
بنده اپارتمانی در باکو دارم با توجه به حساسیتهایی که در روابط دو کشور پیش امده است  ایا بهتر است ملک را بفروشم یا روابط دو کشور بر دارایی افراد تاثیر نمیگذارد؟
بطور کل دولتها در تحریکات فیمابین با افراد کشور مقابل چه رفتاری میتوانند داشته باشند
با سپاس

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی