ملاک های تعیین خانواده های ثروتمند برای حذف یارانه مشخص شد

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در رقابت‌های انتخاباتی، وعده حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به فقرا و نیازمندان را ارائه کرد.

حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می رسد که این وزارتخانه در گام نخست برای حذف یارانه ثروتمندان، درخواست خود مبنی بر الزام دستگاه‌ها به همکاری و قرار دادن داده های مورد نیاز «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در اختیار این وزارتخانه را به دولت ارایه کرده است.

براساس این پیشنهاد و در صورت تصویب نهایی در دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی  (شامل سازمان ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، خرانه داری کل کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کلیه صندوق‌های وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی کانون وکلا) موظف هستند ضمن در اختیار گذاشتن داده های مورد نیاز پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله اقلام مندرج در آن جدول، تغییرات داده‌ها را به صورت آنلاین در اختیار وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود با استفاده از کلیه داده های موجود در آن وزارتخانه و دستگاه‌های اشاره شده، نسبت به شناسایی و رتبه بندی و استحقاق سنجی خانوار اقدام کند.

 

تعداد املاک افراد و کدملی افراد طلاق گرفته و ازدواج کرده

 در راستای شناسایی و رتبه بندی و استحقاق سنجی خانوار، سازمان ثبت اسناد و املاک ماموریت خواهد داشت کدملی افراد طلاق گرفته و ازدواج کرده (کدملی، وضعیت ازدواج و طلاق، کدملی همسر) و همچنین تعداد مالکیت فرد به تفکیک تجاری، مسکونی، زمین، سال تملک، قیمت، مساحت، کدپستی (کدملی، متراژ مالکیت، قیمت، نوع مالکیت، کد پستی استان، شهرستان، درصد مالکیت، نوع ملک (تجاری، مسکونی، زمین و ...)، آدرس، سال تملک، حقیقی یا حقوقی) را به صورت آنلاین  در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد.

سفر خارجی و خودرو

در همین حال، نیروی انتظامی موظف خواهد بود اطلاعات مالکان خودرو (کدملی مالک خودرو، سال تولید، نوع خودرو، تیپ، رنگ، پلاک، آدرس مالک، شماره موبایل) و سفر خارجی (کدملی، تاریخ سفر، شماره سفر، کشور مقصد، تاریخ خروج از مرز، نوع سفر) به صورت آنلاین در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بگذارد.

ارزش سهام بورسی به تفکیک کدملی افراد

به منظور شناسایی، رتبه بندی و استحقاق سنجی خانوار و در صورت تصویب نهایی در دولت، سازمان بورس موظف خواهد بود اطلاعات ارزش سهام بورسی به تفکیک کدملی افراد (کدملی، ارزش سهام در ابتدای هرماه، ارزش سهام در انتهای هر ماه، مجموع خرید ماهانه، مجموع فروش ماهانه) و اطلاعات سهام عدالت ارایه شده به فرد (کدملی، ارزش سهام) و همچنین بیمه مرکزی اطلاعات بیمه شخص ثالث و بدنه کدملی، نوع بیمه (ثالث یا بدنه)، نوع خودرو، سال تولید، پلاک، قیمت خودرو) را به صورت آنلاین در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد.

اطلاعات تراکنش خرید سه ماهه هر فرد، حساب‌ها و وام بانکی

با این حال، بانک مرکزی اطلاعات شاخص‌های بانکی سالانه (کدملی، بازه مانده اول سال، بازه مانده آخر سال، بازه واریز بستانکار، بازه واریز بدهکار، بازه سود به صورت سالیانه (بازه میانگین، میانه، حداقل و حداکثر) در ده هزار طبقه)، اطلاعات میزان و نوع دریافت تسهیلات بانکی (کدملی، میزان وام، دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط، بانک، سال اخذ تسهیلات، وضعیت وام) و اطلاعات میزان تراکنش خرید سه ماهه هر فرد به تفکیک نوع کارتخوان فروش (کدملی، میزان خرید کارت، تفکیک خرید، به تفکیک نوع پذیرنده، تعداد تراکنش (بازه میانگین، میانه، حداقل و حداکثر) در ده هزار طبقه) را به صورت آنلاین در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بگذارد.

استفاده از اطلاعات مالیاتی افراد

همچنین به منظور شناسایی، رتبه بندی و استحقاق سنجی خانوار، سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مالیات بر حقوق(کدملی، میزان حقوق، ماه)، مالیات بر درآمد سالیانه شرکت‌ها و مشاغل (کدملی و میزان مالیات بر درآمد، اطلاعات هیات مدیره) و اطلاعات درآمدی مودیان حقیقی و حقوقی (کدملی، نوع شغل، دوره، درآمد قطعی، مالیات قطعی) را به صورت آنلاین در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد.

اطلاعات دارندگان مجوز صنفی فعال، واردات، صاردات، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات دارندگان مجوز صنفی فعال (کدملی، نوع صنف، تاریخ اعتبار، رتبه، استان، شهرستان، وضعیت)، خزانه داری کل کشور اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان دولت (حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی به کارکنان دولت ماهانه، کدملی، دستگاه‌‌های محل خدمت)، گمرک اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات، نام صاحب واردکننده و صادرکننده و کدملی(کدملی، سال، میزان ارزش ریالی واردات، میزان ریالی صادرات) و در نهایت سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کلیه صندوق‌های وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی، صندوق بازنشستگی کانون وکلا اطلاعات افراد تحت پوشش صندوق‌ها(کدملی بیمه شده اصلی، کدملی تبعی، میزان درآمد مشمول بیمه، وضعیت بیمه درمان، وضعیت نوع بیمه و بازنشستگی) را به صورت آنلاین در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بگذارد.

در همین حال، وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی موظف خواهد بود نتایج پالایش داده ها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را برای رفع نیازهای دستگاه‌های مختلف در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهد.

همچنین این وزارتخانه موظف خواهد بود با همکاری دستگاه‌ها شامل سازمان ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، خرانه داری کل کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کلیه صندوق‌های وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی کانون وکلا، گزارش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این مصوبه را به صورت ماهانه به هیات دولت ارسال کند.

 

حداقل ۲۳ میلیون نفر با یارانه نقدی خداحافظی می‌کنند

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه­ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند. در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور تعداد (۲۳.۰۳۳.۵۰۵) نفر سه ­دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده، لیکن اقدامی برای قطع یارانه آن‌ها صورت نگرفته است.

 

در همین حال، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (۱۲.۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است. 

براساس جدیدترین آمار‌های رسمی، رقم دقیق یارانه بگیران در ایران اعلام شد که برهمین اساس، ۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر ماهانه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را از دولت دریافت می‌کنند.

 

حال اگر تعداد کل یارانه بگیران را بر تعداد کل جمعیت (بیش از ۸۵ میلیون نفر) تقسیم کنیم، میزان دقیق یارانه بگیران و یارانه نگیران مشخص می‌شود. حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۹۲ درصد از جمعیت ایران یارانه نقدی می‌گیرند و فقط ۸ درصد ایرانی‌ها، یارانه‌بگیر نیستند.

 

در همین حال، دولت ماهانه به حساب بیش از ۲۰ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۳۷ نفر سرپرست خانوار، یارانه معیشتی پرداخت می‌کند.

 

خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.

 

دولت در نیمه اول امسال ۲۱ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و ۱۶ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی پرداخت کرده است.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی