منوچهر منطقی گفته خودروی اقتصادی خودرویی است که در محدوده 6تا8هزاردلار قیمت داشته باشه....


پاسخ به سوالات

شنبه 1401.8.7
سلام استاد
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته که خودروی اقتصادی خودرویی است که در محدوده ۶ تا ۸ هزار دلار قیمت داشته باشد. 
مگه ما کارمندا دلاری حقوق می گیریم که همه چیز رو دلاری می سنجند؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی