نتیجه رشد دوباره نرخ ارز چیه ؟


یکشنبه 1401.10.4

سلام و درود بر شما استاد عزیز

به نظر شما رشد دوباره نرخ ارز نتیجه چیه؟
و چرا این طوری شده؟

 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی