واقعا ارزش دارد نحوه سرمايه گذاري كردن در اين بازار را بياموزيم ؟


این تصویر سراسر سبز که نشان می دهد همه شرکت های بورسی رشد کرده اند مربوط به روز گذشته، هفته گذشته و ماه گذشته نیست!

بلکه مربوط به بازدهی و رشد سهام بورسی در یک سال گذشته است!
کسانی که در یک سال گذشته سهامداری کردند، سود خوبی به دست آورده اند!
در سهمی مثل #بپاس سهامداران در یک سال گذشته 1475 درصد سود کردند!

واقعا ارزش دارد نحوه سرمايه گذاري كردن در اين بازار را بياموزيم

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی