وضعیت بورس اسفناک شده تا کی مسوولین قراره از بورس حمایت نکنند؟


پاسخ به سوالات

شنبه 1401.8.7
سلام و درود بر استاد عزیز
وضعیت بورس این روزها خیلی اسفناک شده. مسئولین تا کی قراره از بورس حمایت نکنند و دست روی دست بگذارند آیا بهتر نیست در این شرایط با فروش اوراق تبعی از بازار حمایت کنند.
طور خدا یه چیزی بگید بلکه دل ما آروم بشه
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی