وعده های خاندوزی برای حمایت و تقویت بورس


نبض بازار

 یکشنبه 1400/05/31
وعده های #خاندوزی برای حمایت و تقویت #بورس

کاهش قیمت‌گذاری دستوری و سپردن رقابت قیمتی به بورس‌های کالایی، 
لغو انحصار مجوزها، 
افزایش تامین مالی اقتصاد 
و بازگشت اعتماد از مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه است

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی