پروفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران درگذشت

استاد ارجمندم پرفسور دکتر مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران درگذشت.

او از مفاخر ما و استاد مسلم علم مذاکره بود. تنها ایرانی بازمانده از تیم مذاکره کننده قرارداد 1975 الجزایر بود. ما ایرانی ها و مخصوصا نسل های جوان مذاکره را به خاطر بحث های هسته ای می شناسند اما واقعیت اینه در موضوعات اقتصادی گاهی مذاکراتی سخت تر صورت گرفته که کسی از آن خبر ندارد. شاید باور کردنی نباشد ولی 24 ماه با طرف فرانسوی مذاکره صورت گرفته تا اینکه خودروی ال 90 در ایران تولید شده! یا برای توسعه میدان نفتی دشت آزادگان 26 ماه مذاکره صورت گرفته!
مذاکره اصول، قواعد و رازهایی دارد که استاد دکتر حیدری بهترین معلم و مدرسش بود.

او به من آموخت که روس ها، چینی ها، انگلیسی ها، ژاپنی ها، کره ای ها و... از چه ترفندهایی و چگونه استفاده می کنند!
او به شکل شگفت انگیزی سالم، سخت کوش و تیزهوش بود و از همه مهمتر سرشار از نیروی بی پایان زندگی !

او حق زیادی بر گردن توسعه صنعتی ایران دارد چون در مهمترین مذاکرات اقتصادی ما حضور داشت.
روحش شاد

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی