چرا قیمت سکه امروز 9 درصد افت کرد ؟


#گزارش_نیروهای_بازار

دوشنبه99.4.16
چرا قیمت سکه امروز 9درصد افت کرد؟

نقش صرافی های دبی در تغییر نرخ ارز در تهران

رشد 80 هزار واحدی شاخص کل بورس در یک روز!

جدا سازی نماد خودرو سازها از زمان بازار، آنها را به بازار یک طرفه تبدیل کرده

رئیس شورا رقابت: خودروسازها هر فصل می توانند درخواست افزایش قیمت بدهند!

تاثیر دلار 22هزار تومانی روی بازارها

تعداد مسکن، سه میلیون بیشتر از تعداد خانوارهاست!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی