چرا قیمت طلا این روز ها رشد می کند ؟


گزارش نیروهای بازار

شنبه99.2.20
چرا قیمت طلا این روزها رشد می کند؟

سلام بورس تهران به بورس ونزوئلا؛ شاخص بر قله یک میلیونی ایستاد!

اینجا ایران است، اقتصاد ما را ونزوئلایی نکنید!

بالاترین قیمتی که پراید فروخته شده چقدر بوده؟

61درصد معاملات مسکن تهران در متراژ 50 تا 100 انجام شده

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی