چرا هر روز قیمت سیمان داره می ره بالا؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.4.20
سلام

اقای سیدپور چرا هر روز قیمت سیمان داره می ره بالا؟
آخه این چه وضعشه؟
چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
من به عنوان یک سازنده جز هر روز با قیمت های بالاتر مواجه می شم.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی