چطور میشه از بازار بورس بهره مند شد ؟


شنبه 1402.2.30

من اصلا بلد نیستم چطور می شه در بورس سرمایه گذاری کرد. چگونه می توانم وارد این بازار شوم. راستش یک بار هم سعی کردم یاد بگیرم ولی اونقدر پیچیده بود که بیشتر گیج شدم. چه کنم که از این بازار بهره مند بشم؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی