کارت اعتباری به کسانی داده می شود که سهام عدالت شان را آزاد کرده باشند

کارت اعتباری به کسانی داده می شود که سهام  عدالت شان را آزاد کرده باشند!

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند با شرايط زير نسبت به پذيرش سهام عدالت برای وثيقه صدور کارت اعتباري مرابحه براساس بخشنامه های قبلی اقدام کنند:

درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباری قابل پذيرش است.

سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است بايد به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباری پذيرفته شود.

صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثيقه سهام عدالت، صرفآً براي متقاضي که سهام عدالت متعلق به وی توثيق شده است، امکان‌پذير است.

اما منظور از کارت اعتباری مرابحه چیه؟
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر پس از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌دهد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم را برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت بپردازد. زمانی‌که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش قرار می‌دهد که با این‌کار، بانک ناشر کارت، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند.

بانک ناشر کارت در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری‌شده را به دارنده کارت به صورت نسیه در قالب بیع مرابحه برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد. در ادامه، دارنده کارت، کالاها و خدمات خریداری شده را تملک می‌کند و از فروشگاه تحویل می‌گیرد. بعد از آن دارنده کارت، بدهکار بانک ناشر خواهد بود و با گزینه‌های مختلف اقدام به پرداخت بدهی خود می‌کند.

انواع گزینه‌های موجود برای پرداخت بدهی عبارتند از:

- پرداخت در مهلت تنفس

- پرداخت به صورت اقساطی

- پرداخت دفعی در سررسید

- پرداخت بعد از سررسید

آیا گرفتن کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت مناسب است؟
جواب: بله هرکس سهام عدالت دارد و سهامش را آزاد کرده می تواند از این کارت ها استفاده کند.
چون در فضای رشدی بازار، می تواند در عین اینکه در بلند مدت از منافع رشد سهمش استفاده می کند در عین حال از وام آن برای کارهای جاری خود استفاده کند.

آیا با این کارت های اعتباری می شود دوباره سهم خرید کرد؟
جواب: تا الان منع یا محدودیتی برای این کار اعلام نشده ولی اینکه استفاده از این کارت ها در پوز کارگزاری ها هم ممکن هست یا نه مشخص نیست.
احتمال اینکه عده ای این کارت ها را در پوز فروشنده ها با نرخ تنزیل ناچیزی تبدیل به پول نقد کنند و  بعد پول را دوباره وارد بورس کنند وجود دارد.
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی