کتاب اقتصاد خرد برای کسی که اطلاعی از اقتصاد ندارد مناسبه ؟


چهارشنبه 1403.3.9

با درود فراوان 

می خواستم بپرسم کتاب اقتصاد خرد که آقای سیدپور زحمت کشیدن و ترجمه کردند برای منی که اطلاعات کمی از اقتصاد دارم خوبه و مناسبه ؟
یعنی می تونم ازش چیزی بفهمم؟
چون من نگرانم نکنه بگیرم و چیزی ازش متوجه نشم.
با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی