کدوم بازار در هفته گذشته نسبت به سود سپرده بازدهی بیشتری داشته است؟


#گزارش_نیروهای_بازار

جمعه1400.3.28
رابرت کیوساکی می گفت:
 چیزی که واقعا شما را ثروتمند می کند نه پول است،
نه طلا، نه سهام و نه املاک...
بلکه درکی است که شما باید از همه اینها داشته باشید.

مرور گزارش رفتار بازارها به درک ما و شما از #آینده_پول کمک می کند!

در این گزارش به این سوال جواب دادیم که:
 کدوم بازار در هفته گذشته نسبت به سود سپرده بازدهی بیشتری داشته است؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی