آموزش

دوره برگزیده آموزش

دوره جامع بورس

(از مقدماتی تا پیشرفته)

4.8


۶۰ ساعت آموزش فوق العاده + کانال vip پشتیبانی + حمایت در طول کل دوره
 

اسحاق نیوتون سالها پی ...

تهیه دوره
  • 60 ساعت ویدئو
  • سطح دوره : سطح دوره : (پایه : بدون پیش نیاز)

همه دوره های آموزش هاتف