پیش بینی

دوره برگزیده پیش بینی

پیشبینی سرمایه گذاری سال 99

پاسخ به 100 پرسش مهم سرمایه گذاری

4.8

سال 99 یکی از متفاوت ترین و خاص ترین سالها برای اقتصاد ایران و همین طور سرمایه گذاری خواهد بود.
از گسترش مرگ بار بیماری کرونا در ایران و جهان تا مبهم بودن ...

تهیه دوره
  • 8 ساعت ویدئو
  • سطح دوره : سطح دوره : (پایه : بدون پیش نیاز)

همه دوره های پیش بینی هاتف